Cena rocznej licencji
Opłata za korzystanie ze środowiskaNaliczanie opłat za korzystanie ze środowiska 450,00zł
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska-biura rachunkowe 700,00zł
Fakturowanie system fakturujący Fakturowanie 490,00zł
Ewidencja materiałowa materiałówka Ewidencja materiałowa 490,00zł
Ewidencja materiałowa-ceny średnioważone 2850,00zł
Ewidencja środków trwałych Ewidencja środków trwałych i wyposażenia 249,00zł
Ewidencja środków trwałych i wyposażenia-biura rachunkowe 450,00zł
Ewidencja środków trwałych i wyposażenia-wersja pełna Windows 1990,00zł
Finansowo księgowy system fk FK - odbiorcy indywidualni 1390,00zł
FK - wersja dla 10 niezależnych firm (biura rachunkowe) 2350,00zł
Odbiorcy
indywidualni
Biura do 30
podatników
Biura do 100
podatników
Biura do 300
podatników
PKPiR Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów KPiRPodatkowa Księga Przychodów
i Rozchodów
650,00zł 950,00zł 1250,00zł 1550,00zł

Powyższe ceny dotyczą wersji jednostanowiskowych .
Wersje wielostanowiskowe (pracujące w sieci) są droższe:
  -> +60% ceny za drugie stanowisko
  -> +50% ceny za każde kolejne .
Koszty nadzoru i szkolenia rozliczane są wg stawki za roboczogodzinę bądź na podstawie odrębnej umowy.
Wszystkie ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23% .