15:29 2013-01-14 PKPiR, FK, Ewidencja materiałowa, sysyem finansowo-księgowy - Programy firmy PRO-ANS 15:29 2013-01-14
Brak polskich liter na ekranie i klawiaturze
w aplikacjach DOS
 1. Pracujących pod Windows 7/10
  Sprawdzić czy w pliku C:\AUTOEXEC.BAT są następujące polecenia:
  MODE CON CP PREPARE=((852) C:\WINDOWS\COMMAND\EGA.CPI)
  MODE CON CP SEL=852
  KEYB pl,,C:\WINDOWS\COMMAND\KEYBRD4.SYS
  Zwracam uwagę na plik KEYBRD4.SYS - jest to klawiatura polska programisty (polskie znaki prawy Alt+litera), plik KEYBRD2.SYS to klawiatura polska maszynistki (odpowiada klawiaturze maszyny do pisania, zamienia litery Z i Y.

  Jeśli w aplikacjach DOS pracujących pod kontrolą systemu Windows 9x korzystamy ze standardu Mazowia i uruchamiamy rezydentny program LM.COM (LM /M), to z pliku AUTOEXEC.BAT należy usunąć linię:
  KEYB pl,,C:\WINDOWS\COMMAND\KEYBRD4.SYS
  Aby polskie znaki były dostępne w programie użytkownika należy w opcjach programu wybrać standard polskich znaków LATIN II lub MAZOWIA .

 2. Pracujących pod Windows XP
  W pliku AUTOEXEC.NT (w typowej instalacji plik ten znajduje się w folderze C:\WINDOWS\SYSTEM32) dodać linię:
  C:\PL\LM

Wydruki nie są poprawne (drukują się dziwne znaki, brak wytłuszczeń, linia jest podzielona na wydruku na kilka wierszy)
W przypadku drukarek igłowych sprawdzić, czy drukarka ustawiona jest w tryb EPSON (ESC/P) . Wyboru trybu pracy drukarki dokonuje się za pomocą mikroprzełączników w drukarce lub korzystając z menu drukarki. Szczegóły powinny być w instrukcji lub na stronie www producenta drukarki.

Należy sprawdzić w programie użytkownika ustawienia parametru sposób sterowania drukarką: dla drukarek igłowych wartość ESC/P dla drukarek atramentowych wybrać PCL
Aplikacja DOS (nawet pracująca pod kontrolą Windows) obsługuje tylko drukarki podłączone do portu równoległego (centronics) Drukarka atramentowa lub laserowa musi współpracować z systemem DOS. Przy zakupie drukarki należy sprawdzić, czy może być podłączona przez port równoległy i czy współpracuje z systemem DOS.


Brak polskich liter w wydrukach
Sprawdzić czy wybrano stronę kodową 852 lub LATIN II . Sposób ustawienia strony kodowej drukarki jest podany w instrukcji obsługi drukarki lub na stronie www producenta.
Strona kodowa drukarki musi być zgodna ze stroną kodową ustawioną w programie użytkowym.

Nowsze modele drukarek powinny mieć możliwość ustawienia polskiej strony kodowej. W przypadku starszych modeli drukarek 9-igłowych, które nie mają polskiej strony kodowej pracujących pod kontrolą DOS można wykorzystać rezydentny program printpl.exe .
Jeżeli korzystamy z programu printpl.exe , to drukarka musi mieć ustawioną opcję definiowania i  pamiętania znaków użytkownika (tryb DOWNLOAD musi być dostępny).


PKPiR Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów KPiR

Problemy związane z PKPiR

 1. Problem: Program źle liczy podatek dochodowy.
  Rozwiązanie: Sprawdzić w ustawieniach programu tabelę podatkową dla bieżącego roku. W pierwszym przedziale tabeli nie należy wprowadzać kwoty wolnej ze znakiem minus, tylko wartość zero.
  Kwotę wolną wprowadzamy w Ustawienia/Parametry programu zakładka BIURO
  plik z tabelą podatkową w formacie programu PKPiR za 2009-2015 rok
  Plik należy zapisać do katalogu programu PKPiR (domyślnie jest to katalog C:\FKS_WIN)


 2. Problem: Nieprawidłowe rozmieszczenie danych na wydrukach deklaracji na oryginalnych formularzach.
  Rozwiązanie: Sprawdź ustawienia odległości między częściami formularza. Sprawdź czy masz aktualną wersję druku formularza.

  Pobranie plików z odległościami między częściami formularzy dla zeznań za 2015 rok:
  PIT-28      PIT-16A      PIT-36,37      PIT-36L      PIT-38
  Pliki należy zapisać do katalogu programu PKPiR (domyślnie jest to katalog C:\FKS_WIN)

 3. Oficjalna lista województw, powiatów i gmin w formacie TXT
  Plik należy zapisać do katalogu programu PKPiR (domyślnie jest to katalog C:\FKS_WIN)

 4. Lista bibliotek niezbędnych do uruchomienia programu PKPiR: Jeśli podczas uruchomienia aplikacji pojawi się komunikat: Uruchomienie tej aplikacji nie powiodło się, ponieważ nie znaleziono (nazwa_biblioteki).bpl. Ponowne zainstalowanie aplikacji może naprawić ten problem. Przyczyną błędu jest brak bibliotek systemu. Należy pobrać powyższe pliki, rozpakować i zapisać do katalogu programu PKPiR (domyślnie jest to katalog C:\FKS_WIN)


Fakturowanie system fakturujący

Problemy związane z Fakturowaniem

 1. Problem: Wydruk faktur z poprzednich miesięcy:.
  Rozwiązanie: W menu wydruki wybrać funkcję wydruk faktur z poprzednich miesięcy , podać rok i miesiąc faktury, wybrać nr faktury, którą chcemy drukować (F2-lista faktur z miesiąca), wprowadzić ilość kopii i zaakceptować wydruk.

 2. Problem: Poprawa faktury z poprzednich miesięcy.
  Rozwiązanie: Możliwa jest poprawa faktury tylko z bieżącego miesiąca. W przypadku konieczności poprawienia faktur z miesięcy wcześniejszych należy zredagować fakturę korektę.

 3. Problem: Podczas redagowania asortymentu faktury nie są wyświetlane wszystkie pozycje kartoteki materiałowej
  Rozwiązanie: W trakcie redagowania faktury wyświetlane są tylko towary, które możemy sprzedać tzn. stan ilościowy jest większy od 0 (pominięte są towary ze stanem zerowym)

Ewidencja materiałowa materiałówka

Problemy związane z Ewidencją materiałową

Problem: Po wprowadzeniu dokumentów obrotowych (Pz,Wz,Rw) stan magazynowy nie zmienił się.
Rozwiązanie: Należy wykonać z menu dokumenty obrotowe funkcję księgowanie . Dopiero ta operacja aktualizuje stany magazynowe. Podczas wyświetlania dokumentów dokumenty zaksięgowane mają ustawiony znacznik zaks. dokumentu.